Đăng ký đặt phòng (Reservation Form)

Quý khách vui lòng điền vào bảng đăng ký dưới đây. * Thông tin bắt buộc
(Please complete question below. * Indicates Required)

Ngày đặt phòng*
(Reservation Date)
Thời gian đặt phòng*
(Time)
Họ và tên*
(Name)
Địa chỉ liên lạc*
(Address)
Số điện thoại*
(TEL)
eMail*
Số lượng người*
(Numbers)
Người lớn(Adults):
Trẻ em(Children):
Mục đích đặt phòng*
(Purpose of use)
Quy định sử dụng Phòng Tiệc
(Terms of service)

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG TIỆC TẠI AEON MALL BÌNH TÂN


Nhằm mang đến sự thoải mái, cũng như đảm bảo an toàn, ngăn chặn các sự cố, AEON MALL Bình Tân đặt ra một số quy định về việc sử dụng phòng tiệc. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

1. Khách hàng từ 20 tuổi trở lên mới được phép đăng ký sử dụng phòng tiệc.
2. Quý khách không được thay đổi người đăng ký, chuyển nhượng hoặc bán lại quyền sử dụng phòng tiệc cho người khác. Trong trường hợp trả phòng sớm hơn thời gian quy định, Quý khách vẫn sẽ phải thanh toán đủ chi phí thuê phòng cho khung giờ đó.
3. Trường hợp sau khi đã đặt phòng thành công, nếu Quý khách muốn hủy, chúng tôi xin phép thu phí như sau:
- Nếu hủy trước ngày đăng ký sử dụng: 50% số tiền phải thanh toán
- Nếu hủy trong ngày đăng ký sử dụng: 100% số tiền phải thanh toán
4. Quý khách vui lòng sử dụng phòng tiệc đúng mục đích đã đăng ký ban đầu.
5. Quý khách vui lòng không sử dụng phòng tiệc cho các mục đích sau:
- Mục đích kinh doanh
- Mục đích tôn giáo, chính trị
- Mục đích học tập
- Tổ chức cuộc họp cho công ty
Nếu Quý khách sử dụng phòng tiệc cho các mục đích nói trên, chúng tôi xin phép dừng ngay việc sử dụng phòng. Ngoài ra, nếu phát sinh bất kỳ tổn thất nào từ việc Quý khách sử dụng phòng tiệc sai mục đích, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
6. Quý khách vui lòng không sử dụng bia, rượu, chất kích thích tại phòng tiệc.
7. Quý khách vui lòng không sử dụng nhạc cụ tại phòng tiệc.
8. Quý khách vui lòng dọn dẹp sạch sẽ, trả lại hiện trạng ban đầu của phòng tiệc và rời khỏi phòng trước khi kết thúc khung thời gian thuê phòng đã đăng ký. Trong trường hợp phòng tiệc bị làm bẩn, hư hỏng, có mùi hôi chúng tôi sẽ thu phí bồi thường thiệt hại 1,000,000 VNĐ.
9. Nếu có tình trạng Quý khách quấy rầy khách hàng khác, làm bẩn phòng tiệc hoặc các khu vực công cộng, khi đang sử dụng phòng, chúng tôi xin phép dừng ngay việc sử dụng phòng tiệc của Quý khách. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thiệt hại nào, chúng tôi xin phép thu phí bồi thường thiệt hại.
10. Nếu có nhu cầu trang trí phòng tiệc, Quý khách vui lòng tuân theo các quy định dưới đây:
- Không sử dụng kim tây, đinh vít, các vật nhọn để đính đồ vật lên tường
- Không sử dụng băng keo các loại (Băng keo trong, băng keo vải, băng keo hai mặt, băng keo giấy…)
- Không được lắp đặt đèn chiếu sáng hay các tấm thiết bị cố định khác.
- Không được sơn, vẽ lên tường.
- Không được dùng lửa (thuốc lá, nến…)
Trong trường hợp có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ sở vật chất, hư hỏng hoặc làm bẩn, Quý khách vui lòng chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định.
11. Đối với các thiệt hại bị gây ra do thiên tai bất khả kháng… Quý khách không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
12. Khi sử dụng phòng tiệc, xin Quý khách vui lòng chỉ sử dụng những sản phẩm mua tại AEON MALL Bình Tân.
13. Quý khách vui lòng tự phục vụ khi sử dụng phòng tiệc.
AEON MALL BINH TAN PARTY ROOM RULES


In order to provide Customer safety and comfort, AEON MALL Binh Tan stipulates the following party room rules. We hope to have the cooperation of Customer.


1. Customer who is from 20 years old can book the party room.
2. Customer can not change the registrant, transfer or sell to another person. Customer have to make full payment for booked duration although check-out early.
3. In case of successful booking, if Customer want to cancel, we will charge fee:
- If Customer cancel before the using day: 50% of cost
- If Customer cancel in the using day: 100% of cost
4. Please using party room for the purposes as the initial registration.
5. Please do not use party room for these purposes:
- Business
- Religion, politics
- Academic
- Organizing meeting for company
If Customer use party room for these purposes, we will refuse further use at the time. Also, if there is any lost arising from using party room for the wrong purposes, we will not be responsible.
6. Alcohol products (beer, wine…), stimulant are not allowed to be used.
7. Musical instruments are not allowed to be used.
8. Please clean up, return the original status of the party room, and left the room before the end of registered time. In the case of dirtied, damaged, smelly room, we will charge fee (1,000,000VND) to pay damages.
9. If Customer disturb other guests, make party room or public areas dirty, we will refuse further use at the time. Also, if there is any damage, we will charge fee to pay damages.
10. If Customer need to decorate the party room, please follow these guidance:
- Do not use pins, screws, sharp objects to attach décor items to the wall
- Do not use tape
- Do not set up spotlight or other fixed equipment
- Do not paint on the wall
- Do not use fire (cigarettes, candles…)
In case there is any damages on facility, we will charge fee to pay damages.
11. In case the damages caused by natural disasters… Customer are not responsible.
12. Just products purchased at AEON MALL Binh Tan are allowed to be used at party room.
13. Please self-service when using party room.

Nếu Quý khách đồng ý với các điều khoản sử dụng Phòng Tiệc này, vui lòng nhấp chọn "Đồng ý" để hoàn tất việc đăng ký.
(If you agree with our Terms of service, please click "Confirm".)